Få vittnesstöd

Vittnesstöd från Brottsofferjouren hjälper den som ska vara med på en rättegång.

Det kan gälla vittnen, målsägare, anhöriga och övriga. Vittnesstöden ger information om domstolsförhandlingen samt lämnar upplysningar om andra praktiska frågor.

Vi bär namnbrickor med texten ”Vittnesstöd” och finns i väntrummet i anslutning till tingssalarna eller vid ”vår” disk till höger om receptionen. Det finns även speciella vittnesstödsrum på tingsrätten.

Vittnesstödjarna arbetar ideellt – precis som stödpersonerna – och någon gång kan det innebära att det inte alltid finns vittnesstöd på plats i tingsrätten, även om det självklart är vårt mål.

Om du vill veta mer om hur en rättegång går till eller vill säkerställa att vittnesstödjare finns på plats om du vill ha vårt stöd/hjälp inför rättegången, kan du kontakta vår vittnesstödssamordnare i förväg.

Brottsofferjourens volontärer som är stödpersoner/vittnesstöd samt all personal har avgett ett tystnadslöfte.

Tips på mer information

Brottsoffermyndighetens hemsida om rättegångar.

Brottsoffermyndighetens broschyr ”Till dig som utsatts för brott”

Volontär

Om du skulle vara intresserad av att engagera dig – varför inte bli stödperson eller vittnesstöd? Läs om vår verksamhet här på hemsidan och ta kontakt med oss så berättar vi mer.

Kontakta oss här!