Få brottsofferstöd

Om du har drabbats av brott kan vi ge dig stöd och råd.

Detta sker oftast genom telefonsamtal, men det finns även möjlighet att boka ett personligt besök på kansliet. 

Ofta har en brottsdrabbad person ett stort behov av att få prata och rådgöra med någon om det inträffade.

Bara att få kontakt med en förstående medmänniska som ger sig tid att lyssna, kan vara till god hjälp.

Brottsofferjourens volontärer som är stödpersoner/vittnesstöd samt all personal har avgett ett tystnadslöfte.

Våra stödpersoner har alla gått igenom en utbildning innan de börjar sin verksamhet. De kan därför med god kunskap ge dig stöd och råd om:

  • Försäkringsfrågor
  • Rättsprocessen
  • Övriga organisationer

En stödperson tar dock aldrig över ditt ärende utan det är alltid du själv som fattar alla beslut. Vi vill ge ”hjälp till självhjälp”.

Vid behov kan en stödperson hjälpa dig vid kontakt med olika myndigheter som polisen och socialtjänsten.

Stödpersonen kan också följa med vid en eventuell rättegång i ditt mål.

Om du är brottsdrabbad och känner att du vill tala med någon, tveka inte att kontakta oss!

Tips på mer information

Brottsoffermyndighetens broschyr ”Till dig som utsatts för brott”

Volontär

Om du skulle vara intresserad av att engagera dig – varför inte bli stödperson eller vittnesstöd?

Läs om vår verksamhet här på hemsidan eller ta kontakt med oss så berättar vi mer.