Som stödperson på Brottsofferjouren Mellersta Dalarna ger du stöd och praktisk hjälp till brottsoffer, vittnen och anhöriga. Ofta blir det vändpunkten för den brottutsatta. Stödet ges via telefon eller inbokade möten.

Vad gör en stödperson?
Stödpersonens uppgift är att ta kontakt med brottsutsatta för att erbjuda stöd. En viktig del i stödet är att lyssna och samtala. Det kan även handla om att informera om rättsprocessen, möjligheten till ersättning och att vid behov förmedla kontakt till myndigheter, sjukvård, jurist m.fl. som kan hjälpa personen ytterligare. Som stödperson erbjuder du även stöd och information inför eller under polisanmälan, polisförhör och rättegång. 

Uppdraget som stödperson är både spännande, lärorikt och meriterande. Volontärer erbjuds fortlöpande utbildning och handledning.

Kvalifikationer
Vi ser gärna att våra stödpersoner har olika bakgrund och erfarenhet, det viktiga är att vara en bra medmänniska!

Vi är i stort behov av stödpersoner med olika språkkunskaper. Du behöver dock kunna flytande svenska.

För att bli stödperson går du en utbildning på totalt 30 timmar. Därefter erbjuds du praktik med en erfaren stödperson. Du bör vara minst 20 år.

Hur gör jag om jag vill bli stödperson?

Mejla oss på info@mdalarna.boj.se eller ring oss på 0706256580 så får du mer information.

Du kan även göra en intresseanmälan så återkommer vi till dig!