Brottsofferjouren i Mellersta Dalarna

Vi hjälper dig som är brottsutsatt, vittne eller anhörig.

Brottsofferjouren i Mellersta Dalarna

Brottsofferjouren Mellersta Dalarna har som sin huvudsakliga uppgift att ge samtalsstöd och praktiskt rådgivning till dig som utsatts för brott, bevittnat brott eller är anhörig till brottsoffer eller misstänkt.

Vårt stöd är tillgängligt för alla personer, oavsett ålder, kön, funktionsvariation, könsidentitet, etnicitet, religion, övertygelse eller sexuell läggning.

Läs mer
Kontakta oss via mail eller telefon:

Vår webbshop

Beställ våra böcker och annat informationsmaterial i vår webbshop! Det mesta kan du beställa till endast fraktkostnad.

Hjärta

Stöd Brottsofferjouren i Mellersta Dalarna

Genom en gåva hjälper du oss fortsätta ge stöd och hjälp till utsatta.

Aktuellt